دسته: دانستنیها

0

انواع بیهوشی

  انواع بی‌هوشی برای عمل جراحی بیهوشی قبل از عمل شخص را بیهوش میکنند.تا هیچ گونه احساسی از درد در زمان عمل احساس نکند.نوع و اندازه بیهوشی را متخصصین بیهوشی تنظیم میکنند. و همچنین...