دسته: best of facebook

0

اجرائی از استاد اسماعیل ستار زاده در تلویزیون ملی ایران موسیقی خراسانی

اجرائی از استاد اسماعیل ستار زاده در تلویزیون ملی ایران…موسیقی خراسانیمنتخب از برنامۀ تلویزیونی تونل زمان سه شنبه 1393/07/08 Posted by Shayesteh Irani on Mittwoch, 1. Oktober 2014 استاد اسماعیل ستارزاده فرزند تیمور از...

0

محروم کردن استاد بزرگ شطرنج ایرانی بخاطر مسابقه بدون حجاب !

خشم فدراسیون شطرنج ایران از تابوشکنی برنا و درسا درخشانی فدراسیون شطرنج ایران قصد دارد "برنا درخشانی" شطرنج‌باز ۱۵ساله را به دلیل رقابت با یک شطرنج‌باز اسراییلی در جریان مسابقات آزاد شطرنج جبل‌الطارق با...