دسته: موزیک

0

داریوش دلخوشم با متن آهنگ

متن آهنگ داریوش دلخوشم من با خیالت دلخوشم از خواب بیدارم نکن محروم از رویای خود در این شب تارم مکن در عشق تو دیوانه ام با خویش هم بیگانه ام از اینکه هستم...