کارمند بانک و بچه اردک های وحشی

كارمند بانكي در شهر سياتل آمريكا متوجه ميشود كه يك اردك وحشي جلوي اتاق كارش لانه كرده و تخم گذاشته. بعد از اينكه جوجه ها ازتخم در ميايند، به اين فكر ميفتد كه آنها چگونه خود را به آب خواهند رساند؟ براي يافتن جواب به جستجوگر گوگل مراجعه ميكند و بالاخره آنرا ميابد. وقتي جوجه ها بزرگ ميشن مادر به پائين رفته و آنها را صدا ميزند تا يكي يكي به پائين بپرند. يك فيلم از والت ديزني اين جريان را كه در جنگل اتفاق ميفتد نمايش ميدهد. ولي، جوجه ها برروي برگهاي خشك ولي نرم به زمين ميفتند. امّا اگر قرار باشد كه اين جوجه ها خود را روي پياده روي بتوني بيندازند آنوقت چه اتفاقي خواهد افتاد؟ روز موعود او بكمك اردك مادر رفته و جالب اينكه اين اردك پس از اينكه او براي كمك حاضر ميشود، جوجه هايش را صدا ميزند. بقيه را ببينيد و حال كنيد.

Posted by ‎کورش اتحاد‎ on Freitag, 27. Juli 2012

كارمند بانكي در شهر سياتل آمريكا متوجه ميشود كه يك اردك وحشي جلوي اتاق كارش لانه كرده و تخم گذاشته. بعد از اينكه جوجه ها ازتخم در ميايند، به اين فكر ميفتد كه كه آنها چگونه خود را به آب خواهند رساند؟ براي يافتن جواب به جستجو گر گوگل مراجعه ميكند و بالاخره آنرا ميابد. وقتي جوجه ها بزرگ ميشن مادر به پائين رفته و آنها را صدا ميزند تا يكي يكي به پائين بپرند. يك فيلم از والت ديزني اين جريان را كه در جنگل اتفاق ميفتد نمايش ميدهد. ولي، جوجه ها برروي برگهاي خشك ولي نرم به زمين ميفتند. امّا اگر قرار باشد كه اين جوجه ها خود را روي پياده روي بتون يبندازند آنوقت چه اتفاقي خواهد افتاد؟ روز موعود او بكمك اردك مادر رفته و جالب اينكه اين اردك پس از اينكه او براي كمك حاضر ميشود، جوجه هايش را صدا ميزند. بقيه را ببينيد و لذت ببرید.
نگاه کنید به مردمی که ساعتها با اشتیاق و روحیه شاداب ناظر این کار زیبا هستند. حتی عده ای صندلیشان را هم آورده اند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *