اعتراضات گسترده در فرودگاه های امریکا به قوانین جدید ترامپ

Reunions and Protests Across Airports

Protests broke out across the country in response to President Donald J. Trump's refugee and travel ban

Posted by NowThis on Sonntag, 29. Januar 2017

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *